Harmonogram konferencji

Dzień pierwszy – 14.03.2016 r.

08:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników
09:15 – 09:45 Przerwa kawowa

Część wykładowa

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie konferencji
10:10 – 11:00 Pokolenie sieci – nowe wyzwania edukacyjne
sala główna prof. nadzw. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
Współczesne młode pokolenie dorasta i funkcjonuje w świecie nowoczesnych mediów elektronicznych, w szczególności mediów społecznościowych. Uczniowie i nauczyciele mają dziś dostęp do tych samych źródeł informacji. Powoduje to utratę przez szkołę monopolu na przekazywanie wiedzy i jest jednym z najważniejszych czynników wymuszających zmianę modelu kształcenia.
Coraz silniejsze zanurzenie cyfrowych tubylców w świecie mediów niesie z sobą wiele konsekwencji. Przede wszystkim zmienia ich sposób przetwarzania informacji, powoduje zacieranie się granicy między światem realnym i wirtualnym (prowadząc do powstania tzw. świata hybrydowego) oraz tworzy gorące środowisko medialne i niekorzystny tzw. edukacyjny efekt cieplarniany. Między tymi czynnikami zachodzi wzajemne warunkowanie się. Prowadzą one do powstania całkowicie nowego środowiska uczenia się oraz nowych zadań i wyzwań edukacyjnych.
Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze edukacyjne konsekwencje przemian cywilizacyjnych i możliwe nowe modele edukacji.
11:00 – 11:30 Prawo autorskie w szkole – co wolno, czego nie wolno i o czym należy pamiętać
sala główna Teresa Zawisza-Chlebowska i Agnieszka Laskowska
Podczas dyskusji pomiędzy teoretykiem, czyli prawnikiem a praktykiem, czyli dyrektorem szkoły omówione zostaną podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz ich wpływ na pracę dyrektora szkoły i nauczycieli. Dowiedzą się Państwo, jakie są podstawowe zasady korzystania z utworów w szkole (tzw. dozwolony użytek szkolny) oraz jak je wykorzystać w sposób efektywny i zgodny z prawem. Zastanowimy się m.in. nad dopuszczalnością korzystania z „kserówek”, materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie, nad zasadami wykorzystania filmów i utworów podczas lekcji i wydarzeń szkolnych, publikowania wizerunku dzieci, nagrań z akademii itp. sytuacji z codziennego życia dyrektora i nauczycieli, do których zastosowanie może znaleźć prawo autorskie. Szczególny nacisk zostanie położony na obowiązki dyrektora w tym zakresie oraz możliwą odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego.
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Uczniowie w Internecie. O czym w szkole się nie mówi…
sala główna prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Truizmem jest, że komunikacja warunkuje rozwój społeczeństwa. Jednak za interesujący aspekt należy uznać, jak nowe media wpływają na jej ewolucję w ostatnich latach. Mało kto dostrzega dzisiaj, że to, co kształtuje rzeczywistość Internetu, zaczęło się już za czasów Gutenberga. Pierwsze książki drukowane przyspieszyły proces przekazywania wiedzy i zwiększyły jej dostępność dla ludzi. Podobną funkcję pełni dziś Internet. To on stworzył tzw. globalną wioskę, która łączy ludzi z różnych części świata i kultur. Jego bardziej „lokalne” działanie to płynne przeistaczanie się kultury wiejskiej w miejską i zanik dotychczasowych ostrych granic między nimi.

Zmienia się też sam sposób użycia dostępnych nowych technologii. Internet jest dziś tanim i ogólnodostępnym medium – do jego wykorzystania nie jest już nawet potrzebny komputer, wystarczy sam telefon. Dlatego coraz częściej nawet najmłodsze dzieci mają stały dostęp do sieci. Nie pozostaje to bez znaczenia dla ich rozwoju osobowego. Obecnie spotkać się można nawet z takim określeniem jak e-osobowość, czyli alternatywny, często nieprawdziwy obraz siebie kreowany (także przez młodych ludzi) w sieci. A do coraz częstszych zagrożeń zalicza się pornofilię oraz aleksytymię.

Choć nie należy demonizować działania Internetu, warto mieć świadomość, że nowe technologie poza korzyściami, niosą też ze sobą wiele zagrożeń. Rolą wychowawców i dyrektorów jest uczestniczenie w procesie edukowania uczniów na ten temat, a także promowanie zdrowego, bezpiecznego trybu życia – także on-line.

13:00- 13:30 Alerty “edukacyjne” czyli quo vadis Synergio?
sala główna Marcin Kempka
W rozwiązaniu LIBRUS Synergia gromadzą Państwo każdego dnia wiele wartościowych danych o pracy szkoły. Dane te wymagają jednak odpowiedniego scalenia, aby ich analiza i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji i bieżącym zarządzaniu placówką oświatową były mniej czasochłonne. Moduł Alerty, z którego tak chętnie Państwo korzystają, pozwala na „ręczną” analizę zamówionych zestawień. Czy mógłby być on jeszcze bardziej pomocny?

Naszą misję wspierania rozwoju edukacji rozumiemy m.in. jako tworzenie efektywnych narzędzi ułatwiających pracę Dyrektorów. Chcąc realizować ten cel, podjęliśmy wyzwanie zaprojektowania całkowicie nowego modułu oraz stworzenia autorskiej metodologii pracy z danymi gromadzonymi w rozwiązaniu LIBRUS Synergia. Podczas wykładu po raz pierwszy zaprezentujemy koncepcję i funkcjonalność narzędzia nowej generacji.

Nowy moduł wspomoże Państwa w kontroli dokumentacji szkolnej, zarządzaniu jakością pracy szkoły, prowadzeniu procesu ewaluacji wewnętrznej oraz efektywnej komunikacji z Nauczycielami. Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać cały potencjał drzemiący w danych edukacyjnych.

Weszliśmy obecnie w decydującą fazę projektu, który uruchomić planujemy jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Dlatego chcemy też zaprosić Państwa do konsultacji, które zaważą na finalnym kształcie rozwiązania.

13:30 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:50 Po co nam dziś szkoła? O indywidualizacji, społecznościach uczących się i uczeniu binarnym Nowa twarz kształcenia informatycznego, czyli o nadchodzących zmianach w podstawie programowej i nauczaniu programowania
Prof. dr hab. Stanisław Dylak Prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Sala wykładowa Sala wykładowa

Celem szkoły powinien być właściwy rozwój potencjału młodych ludzi oraz przygotowanie ich do dalszego życia…

czytaj więcej…

Na konferencji prasowej, która odbyła się w grudniu 2015 roku, grono trzech ministrów…

czytaj więcej…

Ocenianie jako ważny aspekt uczenia się i rozwoju Ucznia Nauka matematyki kształtująca chęć dążenia do prawdy, czy stracony czas?
Ewa Sitko Dr hab. Marek Piotrowski
Sala wykładowa Sala wykładowa

Ocenianie – czy to tylko stwierdzenie faktu, któremu przyporządkowana jest cyfra? Czy może jednak coś więcej? W trakcie wykładu chcielibyśmy…

czytaj więcej…

Nim przejdziemy do meritum problemu, zwróćmy uwagę na pewne niepokojące zjawisko – heurystyczną iskrę, która niepokoi…

czytaj więcej…

Część seminaryjna

16:20 – 17:10 I sesja seminaryjna
17:20 – 18:10 II sesja seminaryjna
18:10 – 20:00 Czas wolny
20:00 Kolacja
21:30 Koncert gwiazdy wieczoru – Marcin Wyrostek MUSIC & DANCE SHOW
od 22:45 Wieczór integracyjny

dzien_2

Dzień drugi – 15.03.2016 r.

07:00 – 08:30 Śniadanie
08:45 – 09:35 III sesja seminaryjna
09:45 – 10:35 IV sesja seminaryjna
10:35 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:50 V sesja seminaryjna
12:00 – 12:50 VI sesja seminaryjna
12:50 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:05 VII sesja seminaryjna
14:15 – 15:05 VIII sesja seminaryjna
15:05 – 16:00 Obiad
16:00 Zakończenie konferencji