Najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest koszt uczestnictwa w konferencji Nowoczesny Dyrektor 2016?
 2. Jakie należy spełniać warunki, aby zostać Uczestnikiem?
 3. Czy w cenie konferencji zapewniony jest nocleg i wyżywienie?
 4. Czy mogę zarezerwować pokój 1-osobowy?
 5. Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?
 6. Kiedy można zapisać się na wybrane seminarium?
 7. Czy wydawane jest zaświadczenie uczestnictwa w konferencji?
 8. Do kiedy należy dokonać wpłaty za udział w konferencji?
 9. Co jeśli na konferencję chce zarejestrować się więcej niż jedna osoba?
 10. W jaki sposób można się zarejestrować na konferencję?
 11. Chcę zarezerwować nocleg w pokoju z konkretną osobą.
 12. Czy mogę zrezygnować z noclegu w czasie konferencji?
 13. Jakie są warunki zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji?
 14. Czy Organizator zapewnia transport z Warszawy do hotelu Warszawianka?
 15. Chcę zmienić Uczestnika konferencji.
 16. Chcę dokonać zmiany wybranych sesji seminaryjnych.
 17. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak dostałem/am odmowę. Dlaczego?
 18. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak nie otrzymałem/am potwierdzenia.

 

1. Jaki jest koszt uczestnictwa w konferencji Nowoczesny Dyrektor 2016?

Koszt uczestnictwa w konferencji to 745 zł brutto za osobę.

2. Jakie należy spełniać warunki, aby zostać Uczestnikiem?

Uczestnikiem konferencji może być jedynie Dyrektor lub v-ce Dyrektor szkoły, który w codziennej pracy szkoły korzysta z dziennika elektronicznego dowolnego producenta lub rozwiązania LIBRUS Synergia.

Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w konferencji osoby, która nie spełnia powyższego warunku. Osoby zainteresowane tą możliwością powinny przesłać do Organizatora pisemną prośbę o zgodę na udział w konferencji. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy, bez wskazania przyczyny.

3. Czy w cenie konferencji zapewniony jest nocleg i wyżywienie?

W cenie konferencji zapewnione są:

 • zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2-osobowych – każdy z łazienką, telefonem, telewizją
  i bezprzewodowym Internetem. W hotelu dostępne są pokoje w dwóch standardach – Business Class oraz Superior
  – o przydziale do pokoi decyduje kolejność zgłoszeń;
 • udział w panelu wykładów podczas pierwszego dnia konferencji;
 • udział w panelu seminariów w pierwszym i drugim dniu spotkania – Uczestnik będzie mógł wybrać indywidualną ścieżkę tematyczną obejmującą wybrane zajęcia spośród kilkudziesięciu propozycji;
 • możliwość spotkania z Partnerami i Wystawcami konferencji i odwiedzenia ich stoisk;
 • pełne wyżywienie – śniadanie, 4 przerwy kawowe, 2 obiady;
 • udział w uroczystym bankiecie, który obejmuje kolację bufetową, występ gwiazdy muzycznej oraz liczne niespodzianki;
 • bezpłatny parking;
 • komplet materiałów konferencyjnych.

4. Czy mogę zarezerwować pokój 1-osobowy?

Tak, za dodatkową opłatą możliwe jest zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych. Liczba pokoi jest ograniczona, a o ich przydzieleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W celu rezerwacji pokoju 1-osobowego należy zawrzeć odpowiednią informację w polu Uwagi dot. noclegu formularza rejestracyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem (konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl).

5. Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?

W terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na konferencję na prośbę Zamawiającego wystawiana jest faktura pro forma. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.

Termin rejestracji uczestnictwa w konferencji upływa na 10 dni przed jej rozpoczęciem lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej konferencji.

6. Kiedy można zapisać się na wybrane seminarium?

Zapisy na seminaria zostaną uruchomione na przełomie lutego i marca 2016 r. Rejestracji na seminaria mogą dokonać tylko te osoby, które uiściły opłatę za udział w konferencji. Do Uczestników, którzy spełnili ten warunek, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym na przełomie lutego i marca 2016 r. zostanie wysłana wiadomość, w której znajdzie się dokładny opis sposobu zapisywania się na seminaria.

7. Czy wydawane jest zaświadczenie uczestnictwa w konferencji?

Po konferencji każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

8. Do kiedy należy dokonać wpłaty za udział w konferencji?

Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości zamówienia w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na konferencję na podstawie faktury pro forma wystawianej na prośbę Zamawiającego.

9. Co jeśli na konferencję chce zarejestrować się więcej niż jedna osoba?

Prawo udziału w konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie określonej w formularzu rejestracyjnym.

10. W jaki sposób można się zarejestrować na konferencję?

11. Chcę zarezerwować nocleg w pokoju z konkretną osobą.

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących noclegu w Formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi dot. noclegu lub bezpośrednio u Organizatora na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.

12. Czy mogę zrezygnować z noclegu w czasie konferencji?

Organizator dopuszcza taką możliwość. W celu rezygnacji z noclegu prosimy o kontakt bezpośrednio z Organizatorem na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.

13. Jakie są warunki zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji?

Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać numer ID zgłoszenia oraz imię i nazwisko Zamawiającego/Uczestników.

Rezygnacja z udziału w konferencji na 40 dni przed planowanym terminem konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:

 • 50% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji od 40 do 20 dni przed planowanym terminem konferencji,
 • 100% ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 20 dni przed planowanym terminem konferencji.
14. Czy Organizator zapewnia transport z Warszawy do hotelu Warszawianka?
Tak, dla tych Państwa, dla których dojazd do hotelu Warszawianka wiąże się utrudnieniami, Organizator zorganizował dodatkowy transport z okolicy Dworca Centralnego w Warszawie. Pierwszego dnia konferencji (14.03.2016 r.) autokar przewiezie Państwa do hotelu Warszawianka, natomiast drugiego (15.03.2016 r.) odwiezie na parking w pobliżu Dworca Centralnego. Szczegóły dotyczące dodatkowego transportu znajdują się na stronie Miejsce, termin i koszt

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z dodatkowego transportu, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w sekcji Uwagi podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub bezpośredni kontakt z organizatorem na adres konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.

15. Chcę zmienić Uczestnika konferencji.

Dopuszcza się zamianę Uczestnika ze strony Zamawiającego, jednakże po uprzednim powiadomieniu organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl

16. Chcę dokonać zmiany wybranych sesji seminaryjnych.

Dokonywanie zmian w wybranych przez Uczestnika seminariach jest możliwe za pomocą indywidualnych stron przypisanych Uczestnikom. Dane dostępowe do stron zostaną wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy po uiszczeniu opłaty za udział w konferencji, ale nie wcześniej niż w lutym 2016 r.

17. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak dostałem/am odmowę. Dlaczego?

Najprawdopodobniej zapisy na konferencję zostały zamknięte z powodu braku wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl

18. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak nie otrzymałem/am potwierdzenia.

Prosimy o sprawdzenie wiadomości w folderze Spam/Wiadomości-śmieci. Jeśli nie będzie w nim wiadomości z potwierdzeniem rejestracji, prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl